Inženýrská geodézie

Provádíme v souladu s ČSN a předpisy vydanými objednateli (fyzické a právnické osoby, města, obce, stavební, projekční a architektonické firmy, SPT telecom, Vodohospodáři, Lesy, apod.). Výstupy dodáváme dle požadavků objednetele v tištěné a digitální formě ( formáty dwg, dgn, dxf ).
Geodetické práce v inženýrské geodézii patří spolu s pracemi v katastru nemovitostí k nejrozsáhlejším a naši odborníci pracují v těchto oborech již desítky let.

Inženýrská geodézie zahrnuje nejčastěji
zeměměřické úkony typu:

 1. Vyhotovení mapových podkladů pro projekční
  práce nebo architektonické studie
 2. Technické mapy měst a závodů
 3. Geodetické práce ve výstavbě
 4. Vybudování vytyčovací sítě
 5. Vytyčení prostorové polohy stavby, podrobné vytyčení stavby
 6. Zaměření skutečného provedení staveb
 7. Zaměření liniových staveb
  (plynovody, vodovody, el. vedení)
 8. Měření posunů
 9. Měření jeřábových drah
 10. Měření kubatur (objemů, zemní práce)
 11. Měření fasád
 12. Vyhotovení stavební dokumentace
  stávajících objektů