Geodetické práce v katastru nemovitostí

Provádíme v souladu ze zákonem 200/1994 a prováděcí vyhlášky 190/1996 Sb, pro fyzické a právnické osoby a pro státní instituce (města, obce, ministerstvo zemědělství atd.) Geodetické práce v katastru nemovitostí patří spolu s pracemi v inženýrské geodézii k nejrozsáhlejším a naši odborníci pracují v těchto oborech již desítky let.

V oboru "katastr nemovitostí" provádíme:

geometrické plány pro:

 1. Změnu hranic katastrálních území
 2. Rozdělení pozemků
 3. Doplnění katastru o pozemky vedené
  dosud ve zjednodušené evidenci
 4. Vyznačení budovy
 5. Vyznačení změny vnějšího
  obvodu budovy
 6. Vyznačení věcného břemene
  na částech pozemků
 7. Geometrické plány pro liniové stavby

vytyčování hranic pozemků:

 1. Vytyčování hranic katastrálních území
 2. Vytyčování vlastnických hranic