Tvorba a obnova bodového pole

Tato činnost je také velice důležitá jelikož geodetické práce je nutno provádět v naprosté většině v Jednotné trigonometrické síti katastrální (JTSK).